ما به شما کاربر واقعی ارائه میدهیم!
۵۷۰۹۲ کاربر ثبت شده
۱۴۹۲ سایت ثبت شده

ویژگی های ما

گزارش دقیق کلیک ها

گزارش دقیق کلیک ها

گزارش دقیق از جزئیات کلیک های واقعی و تقلبی

سفارشی سازی

سفارشی سازی

برای جلوگیری از آشفتگی ظاهر سایت، اگهی را مطابق با قالب رنگی سایت خود سفارشی نمایید.

پرداخت سریع

پرداخت سریع

پرداخت درآمد تا حداکثر 2 روز کاری

قیمت بر اساس بالاترین تقاضا

قیمت بر اساس بالاترین تقاضا

قیمت گذاری هر کلیک از طریق مدل حراجی بر اساس حداکثر قیمت تعیین شده توسط تبلیغ دهندگان

عنوان ( موقت )

تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن

عنوان ( موقت )

تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن

عنوان ( موقت )

تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن

عنوان ( موقت )

تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن

برخی از مشتریان ما

سیستم قدرتمند تبلیغات

قیمت را شما تعیین می کنید
گزارش دقیق کلیک ها
سیستم ضد تقلب قدرتمند
نمایش در سایت های مرتبط
پشتیبانی قوی
کسب درامد بالا